SHOZY PRÁDLA


Shoz na prádlo je aplikovaný potrubní systém vzduchotechnického
potrubí v zesíleném shozprovedení pro gravitační dopravu prádla kusového
nebo v transportních obalech (pytlích).

Těleso shozu je tvořeno vlastním tubusem, tj. troubou příslušného
průměru (kruhového provedení) nebo průřezu AxB (čtyřhranné provedení),
na který navazují odbočky od vhozových dvířek požadovaného rozměru.
Prádlo (pytle) se shozem pohybují samospádem vlastní váhou (gravitačně).
Vhazované pytle jsou zachytávány ve sběrné komoře, sběrném vaku nebo
přepravním vozíku – řeší se vždy v návaznosti na vnitřní logistiku
objektu společně s ovládáním vhozových dvířek. Vhozová dvířka jsou
dodávána dle architektonického řešení stavby ve standardním provedení
bez požární odolnosti nebo s požadovanou požární odolností a příslušnou
bezpečnostní výbavou.

 

Vhozová dvířka mohou být vybavena

  • mechanickým uzávěrem
  • mechanickým uzávěrem s uzamčením
  • elektromagnetickým otvíračem
  • kombinací uvedených uzávěrů

 

Minimální rozměry se doporučují:

  • D = 315mm pro kruhové provedení
  • A,B = 315mm pro čtyřhranné provedení

 

 Materiál:

polypropylén (PP)

 

Použití:

Shozy na prádlo se s velkou úsporou času a preferováním hygienických
podmínek využívají v RD, hotelích, nemocnicích a jiných zařízeních s
centrální službou. Shozy na prádlo umožňují snadnou a hygienickou
manipulaci a třídění prádla. V provedení PP jsou snadno servisovatelné
(snadné čištění, opravy, úpravy). Konstrukce a volitelná výbava
respektují vždy dispozici a požadavky staveb. Shozy na prádlo se
zpracovávají vždy pro konkrétní stavbu s použitím moderních
konstrukčních materiálů a doplňkové výbavy.

 

Druhy vhozových dvířek

  • vhozová dvířka pro hranatý shoz (s náběhem)
  • vhozová dvířka pro hranatý shoz
  • vhozová dvířka pro kruhový shoz