POTRUBÍ KRUHOVÉ

 

Vzduchotechnické potrubí kruhového provedení vyrábíme v klasických
vzduchotechnických dimenzích: oblouk DN 110 – DN 1250 a v libovolných
délkách potrubí, včetně kompletního sortimentu tvarových kusů.

Systém KLASIK-K, HRDK-P uvedené v tomto katalogu je vyráběno z polypropylenu a je určeno pro spojování na příruby šroubovým spojem.

Systém HRDK-S je určen pro spojování svařováním nebo lepením. Při spojení potrubí svařováním je nutné, aby svaření prováděli školení zaměstnanci, resp. certifikovaní svářeči. Lepení je vhodné námi doporučovanými lepidly nebo silikony.

Systém HRDK-S-Z je svařovaný systém pro uložení do zásypu. Potrubí je vyrobeno ze zesíleného materiálu a jsou přidány ocelové ztužící příruby.

UŽITÍ

Vzduchotechnické díly podle našeho katalogu se používají pro vzduchovody a jejich systémy určené pro větrání a klimatizaci dopravující vzdušninu s agresivními účinky, s hygienickou zátěží vyžadující čištění (mytí, dezinfekce) systému nebo čisté vzdušniny bez hygienické a agresivní zátěže. Dále do vnějšího prostředí, které obsahuje vysokou vlhkost, agresivní a hygienickou zátěž. PP – rozvody jsou určeny též pro běžnou aplikaci – veřejné prostory, tělocvičny, bazény, fitnescentra atd., potravinářství – prodejny, výrobny, prvovýroba, jídelny, kuchyně atd.

MONTÁŽ

Montáž se provádí spojováním přírub nebo svařením či slepením hrdel příslušného systému a osazením na závěsy, případně jiné podpěry do stavby. Pro montáž platí firemní norma PP-01-03. vzduchotechnické potrubí z PP – Návod k používání, obsluze a údržbě.

LEPENÍ

Za použití MS-Polymerového lepidla a primeru pro lepení PP:

Pracovní postup:

1) Lepené plochy očistěte a odmastěte výrobkem AISR.D400 nebo jiným odmašťovacím prostředkem (izopropylalkohol).

2) Lepené plochy natřete primerem a nechte zaschnout. Rychlost zasychání je cca do 15 min.

3) Naneste na jednu stranu MS-Polymer a slepte díly dle potřeby. Vytvrzování je pomalejší jako u silikonu. Čili 2-3mm / 24 hodin.