POTRUBÍ HRANATÉ


Systém HRDC-P uvedený v tomto katalogu je vyráběný z polypropylenu a je určený pro spojování na příruby šroubovým spojem.

Systém HRDC-S-Z je systém pro uložení do zásypu. Potrubí je vyrobeno ze zesíleného materiálu a jsou přidány ztužující příruby.

POPIS

Vzduchotechnické potrubí čtyřhranného provedení vyrábíme v klasických vzduchotechnických rozměrech od 100x100 – do 1250x1250 (rozměrová řada dle ČSN 120505 – 2, provedení dle PP-01-00-03) a v libovolných délkách potrubí, včetně kompletního sortimentu tvarových kusů.

 

UŽITÍ

Vzduchotechnické díly podle našeho katalogu se používají pro vzduchovody a jejich systémy určené pro větrání a klimatizaci dopravující vzdušninu s agresivními účinky, s hygienickou zátěží vyžadující čištění (mytí, dezinfekce) systému nebo čisté vzdušniny bez hygienické a agresivní zátěže.

Dále do vnějšího prostředí, které obsahuje vysokou vlhkost, agresivní a hygienickou zátěž. PP – rozvody jsou určeny též pro běžnou aplikaci – veřejné prostory, tělocvičny, bazény, fitnescentra atd., potravinářství – prodejny, výrobny, prvovýroba, jídelny, kuchyně atd.

 

MONTÁŽ

Montáž se provádí spojováním přírub a osazením na závěsy, případně jiné podpěry do stavby. Pro montáž platí firemní norma PP-01-03. Vzduchotecnické potrubí z PP – Návod k používání, obsluze a údržbě.