PLASTOVÉ VENTILÁTORY NV

 

Ventilátory řady NV jsou vyráběny z houževnatého PVC. Jsou určeny k
odsávání agresivních výparů kapalin jako jsou kyseliny a louhy při
teplotě od 0°C do 40°C v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Skříň
ventilátoru i oběžné kolo jsou vyrobeny z polypropylenu.

 

KATALOG KE STAŽENÍ »

CHEMICKÁ ODOLNOST NV »

Provedení

Poloha skříně

Ventilátory dodáváme zkompletované podle požadavku zákazníka. Jeden komplet ventilátoru obsahuje tyto díly:

 – oběžné kolo s podložkami,nv

– skříň ventilátoru se sacím ústí a tlumícími vložkami,

– stolička,

– elektromotor,

– nosný rám,

– izolátory chvění.

Součástí dodávky je technická dokumentace potřebná pro instalaci a
provoz ventilátoru. Na nosném rámu je připevněn štítek s vyznačeným
typem ventilátoru a dalšími parametry.