O NÁS


Vznik firmy POLENA se datuje od r. 1992, kdy Ing. Karel Polena zaregistroval k provozování firmu (OSVČ) Ing. Karel Polena s obchodním dovětkem EKO-TECH, který byl následně změněn na POLENA vzduchotechnika z plastů. Porevoluční doba přinesla velmi intenzivní období v realizaci činností od prosté projekce VZT systémů a zařízení až po kompletní dodavatelskou činnost.

Historie

Firma POLENA Engineering s.r.o. vznikla vývojovou transformací firmy POLENA vzduchotechnika z plastů – Ing. Karel Polena. Veškeré činnosti převzala od 1.1.2014.

Předmět svých činností a služeb dále rozšiřuje o vlastní montáže a dodavatelskou činnost jak v oblasti aplikace plastů ve vzduchotechnických systémech, technologiích na úpravu a čištění vzduchu, tak v oblasti klasických oceloplechových vzduchotechnických zařízení. Toto rozšíření, resp. obnova tohoto segmentu činnosti vyplynula z logického požadavku trhu. Obě tato provedení vzduchotechnických systémů doplňuje i výroba a montáž potrubních systémů ALP, který je velmi atraktivní, z hlediska užitných hodnot, zejména systém ALP activ, který není dosud doceněn.

Vlastní konstrukční oddělení a technologický dozor zajišťují trvale max. kvalitu výroby řízené certifikovaným systémem. Tuto podporuje i pravidelné školení – vzdělávání a certifikace všech pracovníků, zajišťujících přímou produkci a služby firmy.

Je kladen trvalý důraz na aplikaci moderních materiálů a těsný kontakt na výrobce polotovarů, s nimiž je konstrukční oddělení a technologický dozor trvale v kontaktu.

Firma nabízí individuální a specifická řešení u zákazníka (konstrukce, technologie, projekce) nejen aplikací plastů.

Z důvodu efektivity se trvale standardizuje počet a rozměrová řada typových výrobků a velká pozornost je věnována vývoji nových výrobků. Velkou pozornost firma věnuje vývoji recyklace plastů ve vztahu k životnímu prostředí a následnému zhodnocení recyklátu.

Služby i nadále pokrývají též specifické požadavky občanů i firem pro svařování termoplastů u zákazníka Evropským svářečem plastů (EPW).

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY