BIOFILTRY A ODLUČOVAČE

 

Odlučovače se používají k zachycení aerosolů, prachů, plynů a par z odsávané vzdušiny.

ODLUČOVAČ (SEPARÁTOR) AEROSOLŮOAPP

Provedení:

Vyrábí se o velikosti D = 200 : 1200 mm, resp. 500 at 25 000 m3/h.

• OAPP 355……………. Výkon: 500 – 2.000 m3/hod

• OAPP 450……………. Výkon: 2.000 – 4.000 m3/hod

• OAPP 560……………. Výkon: 4.000 – 6.000 m3/hod

 

Použití:

Odlučovač se používá k zachycení aerosolů (kapek) z odsávané vzdušiny. Instaluje se ve svislé poloze s vyznačeným směrem průtoku vzduchu. Aerosol nesmí obsahovat mechanické části a nesmí být lepivý.

VÍROVÝ ODLUČOVAČ SUCHÝ (CYKLÓN) – VOS 400

 

Provedení:

Dodává se v kompletní sestavě, tj. ventilátor, cyklón, výstupní filtr, propojovací potrubí D 400 a nosní konstrukce.

• Odsávací výkon 7000 až 8000 m3 /h.

 

Použití:

Odlučovač je určen pro odloučení agresivních prvků (korozivní
účinky), např. při dopravě hnojiv potravinářské a chemické s korozivní
zátěží.

HLADINOVÝ ODLUČOVAČ (VODNÍ)HOM 110/2

 

Použití:

Odlučovač je konstruován pro odsávání prachů a aerosolů vznikajících v
technologických provozech. Při odsávání smáčivých prachů je jeho
účinnost 100 %.

ODLUČOVAČ V-TEX

Využívající unikátní TECHNOLOGII V-TEX (licence britské firmy AEA Technology), která získala ocenění jako produkt tisíciletí (Milenium product) ve Velké Británii v roce 2001. Odlučovač V-TEX je zařízení pro čištění plynů, které intenzifikuje proces čištění za pomocí nejnovější technologie. Slouží k pohlcování organických par polárních uhlovodíků ve vodě při nižších teplotách. Vedle organických par aborbér odstraňuje zejména kyselé plyny, kyselé a zásadité aerosoly, prachové či  jiné pevné částice. Využívá se pro čištění plynných odpadů a umožňuje splnění českých i evropských limitů pro ochranu ovzduší. Zařízení je prověřeno provozem v řadě průmyslových odvětví ve Velké Británii, České republice a dalších  zemích.

 

Funkce zařízení:

Velký přestup hmoty je dosažen vytvořením víru tangenciálním uzpůsobením vstupu plynu do válcové komory. Vír v kombinaci s rozstřikem kapiček asanační kapaliny (vytvářený patentovaným systémem trysek) zajišťuje vysokou vzájemnou rychlost mezi kapičkami kapaliny a plynem, velké mezifázové rozhraní pro kontakt plynu a kapaliny. Výsledkem je účinnost procesu blížící se teoretickému stupni a to v relativně malém objemu zařízení.

Výhody:

• ZMENŠENÍ ZAŘÍZENÍ díky intenzifikovanému přestupu hmoty. Zařízení VTECH dosahuje výšky jen 1/3 až 1/5 běžné výplňové kolony.

• PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST A VYSOKÁ ÚČINNOST. Patentovaný systém trysek.

• NÍZKÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA. Vnitřek zařízení pro čištění plynů je v podstatě prázdný válec. Vyloučení vnitřních prvků minimalizuje možnost  nahromadění pevné fáze a zablokování systému.

• BEZ RIZIKA ZANÁŠENÍ. Vnitřní stěny zařízení jsou neustále ostřikované kapalinou, což vede k samočistícímu efektu.

Provedení:

• Množství zpracovaného plynu: 10Nm3/hrasanator

• Materiálové provedení: PP, PE, PVDF, Ocel, hasteloy

• Technologie oceněna jako „produkt roku 2000″

Použití:

• Praní kyselých/alkalických plynů

• Deodorizace

• Odprašování

• Havarijní praní plynů

• Likvidace exhalací

BIOFILTR BF

Použití:

Biofiltry jsou určeny k potlačení, resp. odstranění hygienické zátěže
biologického původu (pachy, aerosoly) ze vzduchu odváděného z prostoru
jejího vzniku (ČOV, jímky, výrobní procesy v potravinářské výrobě, atd.)

Popis zařízení:

Biofiltr se skládá z nádrže, obsahující přívodní /přetlakovou/ komoru
s rošty /pro uložení aktivní náplně/, postřikovací zařízení /trubky s
otvory/ a víko s napojovací přírubou nebo mřížkou pro výfuk
dozodorizovaného vzduchu do vnější atmosféry. Nádrž , rošty i víko jsou
vyrobeny z polypropylénu /PP/.

Funkce zařízení:

Z prostoru vzniku hyg. zátěže /pachy/ je vzduch odsáván ventilátorem a
potrubím přiváděn do nádrže filtru pod rošt, kde dojde k rovnoměrnému
rozložení vzduchu do aktivní náplně biofiltru. Pachy ve vzduchu
procházejícím aktivní náplní jsou oxidovány mikroorganismy, které se v
náplni rozvíjí při udržování vlhkosti náplně. Po průchodu aktivní náplní
vystupuje dezodorizovaný vzduch do vnější atmosféry. V normálním
provozu vlhkost náplně zajišťuje vháněný vzduch. Při větší zátěži nebo
vyšších teplotách je však nutné náplň vlhčit buď postřikovacím zařízením
nebo zařazením vodního filtru před biofiltr /levnější varianta/.
Případná přebytečná voda se z nádrže biofiltru odpouští otevřením
uzavíracího ventilu do kalové jímky.

Technické údaje:

Biofiltry se vyrábí standartně ve 3 základních velikostech.

Pro jiná množství vzduchu se biofiltry skládají do baterií, např. pro
V=1500m3/h se sestaví 2xBF 750, nebo se konstrukce realizuje dle
místních podmínek /např. sestavením na místě/.

Aktivní náplň není součástí dodávky biofiltru. Objednává se samostatně dle místa realizace.

Příslušenství na objednávku: vodní filtr, vodní zvlhčovač, ohřívač vlhčící vody, ovládání vlhčení, ventilátory.