ALP POTRUBÍ

 

ALPactive – skutečný přínos pro hygienu a ochranu zdraví

ALPactive předizolované vzduchovody s antimikrobiální úpravou povrchu představují jedinečnou inovaci, která definitivně řeší hygienické problémy vzduchotechnického potrubí. Vzduchovody z materiálu ALPactive jsou extrémě lehké, rychle se sestavují a přinášejí výrazné úspory energie mimořádnými tepelně-izolačními vlastnostmi a vynikající těsností. Současně zaručují mimořádnou hygieničnost a zdravotní nezávadnost. Vzduchovody systému ALP jsou vyráběny z tvrdého pěnového panelu (polyisokyanát s uzavřenými buňkami) o různé tloušťce, který je z obou stran pokryt hladkými nebo gofrovanými lakovanými hliníkovými fóliemi. Výrobní technologie, vyvinutá, testovaná a patentovaná společností ALP, zaručuje včlenění antimikrobiální složky do hliníkové fólie systémui ALP.

 

Působení ALPactive:

Hlavní podstatou ALPactive (antimikrobiální AgION), využívání pomalého, nepřetržitého uvolňování stříbrných iontů. Tyto ionty narušují funkce buněčné stěny mikrobů a bakterií, narušují její metabolismus a zastavují její množení cestou inhibice RNA (R je molekulární nosič genetické informace přenášené z buňky na buňku).

ALPactive je zcela bezpečný výrobek a ve srovnání s jinými antimikrobiálními opatřeními pro zajištění čistoty vzduchu nabízí mnoho výhod. Své antimikrobiální působení si zachovává jednoduše díky působení vlhkosti vzduchu po dlouhou dobu 10-15 let.

 

Oblasti použití ALPactive:

ALPactive nabízí ideální řešení problémů s čistotou vzduchu v následujících prostředích:

 • operační sály
 • nemocnice
 • farmaceutický a potravinářský průmysl

 

A konečně je možné při stejných nákladech jako u tradičního systému nainstalovat vzduchovody, které zajišťují vysokou úroveň čistoty vzduchu v místech, pro které stále ještě chybí specifické pokyny – ve školách, hotelech, kinech, divadlech a kancelářích.

 

Přednosti vzduchovodů ALP:

 • snadná výroba s minimálním výrobním vybavením, lze vyrábět i přímo na stavbě
 • vzduchovody ALP plně nahradí vzduchotechnické potrubí vyrobené z pozinkovaného plechu s izolací
 • použití do jakéhokoliv prostředí, včetně venkovního, funkčně i esteticky perfektní
 • možnost barevných nátěrů
 • panely, ze kterých se vzduchovody ALP vyrábějí, jsou samočinně uhasitelné
 • dokonalá parotěsná izolace, prakticky vyloučena kondenzace vně i uvnitř, vynikající těsnost
 • úplná korozivzdornost, prakticky neomezená životnost
 • vzduchovody vykazují zvýšený útlum vzduchovodem přenášeného hluku
 • nízká váha, tudíž snadná manipulace a montáž
 • projektování: pro výrobu i montáž vyhovují projekty zpracované stejně jako pro běžné vzduchovody sk. I.
 • při použití ALP vzduchovodů není nutné dodržovat obvyklou rozměrovou řadu, běžná délka rovných kusů: 4000 mm vzduchovody ALP jsou samonosné

 

Technické parametry:

hustota izolační pěny: 48 kg/m3

Al fólie: dle druhu panelu 80 µm nebo 200 µm

povrch panelu: hladký nebo gofrovaný

součinitel tepelné vodivosti: 0,0200 W/m.K

součinitel prostupu tepla: 0,93 W/m2.K tepelná odolnost: +110 °C, – 35 °C

 

Ilustrace převzaty ze stránek dovozce www.flair.cz.